Kantoorfilosofie

Amrani Advocaten levert maatwerk in juridisch advies en juridische bijstand, door gekwalificeerde en ervaren advocaten.

Ons doel is het zoeken naar een minnelijke oplossing voor uw juridische problemen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn dan leggen wij de de geschillen voor aan de bevoegde rechterlijke instanties.

 


img


Rechtsgebieden

 Het accent van ons werk ligt voornamelijk op de volgende rechtsgebieden:

Personen -en familierecht

Strafrecht

Arbeidsrecht

Sociale zekerheidsrecht

 

U kunt ons raadplegen over de volgende onderwerpen:

Arbeidsrecht

collectieve arbeidsvoorwaarden

arbeidsovereenkomsten

ontbinding arbeidsovereenkomsten

afvloeiingsregelingen

begeleiding afdeling personeelszaken

collectief ontslag

ontslag- en loonvorderingsprocedures

Personen- en familierecht

echtscheidingen

samenlevingscontracten

alimentatie

omgangsregelingen

Naamswijzigingen

 

Strafrecht

advisering bij aanraking met politie en justitie

advies/ bijstand in geval van vervolging wegens het plegen van een misdrijf

advisering/ bijstand van slachtoffers van een misdrijf

bijstand bij de rechter en daarbuiten

Incasso’s

Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Indien de vorderingen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de onderneming van de leverancier in gevaar brengen. Als betalingsherinneringen en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan de leverancier de vordering ter incasso uit handen geven aan één van onze advocaten.

Sociale zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen terzake van onder andere ziekte/arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziekenfondsvoorzieningen, kinderbijslag, nabestaanden en bijstand.

Copyright © Amrani Advocaten
Home  |  Tarieven  |  Rechtsgebieden  |  Advocaten  |  Adres  |  Contact  |  
[administratie] Ontwikkeld door Vitrus webontwikkeling