Kantoorfilosofie

Amrani Advocaten levert maatwerk in juridisch advies en juridische bijstand, door gekwalificeerde en ervaren advocaten.

Ons doel is het zoeken naar een minnelijke oplossing voor uw juridische problemen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn dan leggen wij de de geschillen voor aan de bevoegde rechterlijke instanties.

 


img


Tarieven

De rechtsbijstand vindt plaats op basis van:

- een uurtarief varierend van € 150,00 tot € 350,00

- vaste prijsafspraken

- op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Indien u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand zal voor u een verzoek daartoe worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd zal, op grond van uw draagkracht de Raad voor Rechtsbijstand de door u verschuldigde eigen bijdrage ter zake van de kosten voor rechtsbijstand vaststellen. U dient een eventuele eigen bijdrage vóórdat de zaak in behandeling wordt genomen te voldoen.  Naast de eigen bijdrage dient u rekening te houden met andere kosten, zoals griffiegeld, kosten uittreksels etc.

Als u strafrechtelijk wordt vervolgd, kunt u meestal ook een advocaat toegevoegd krijgen. In dat geval gelden dezelfde inkomensgrenzen, maar andere eigen bijdragen. Indien u gedetineerd bent hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Verdere informatie over het systeem van gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.Copyright © Amrani Advocaten
Home  |  Tarieven  |  Rechtsgebieden  |  Advocaten  |  Adres  |  Contact  |  
[administratie] Ontwikkeld door Vitrus webontwikkeling