020-691-8877
Nu Open
Geopend tussen 9:00 - 17:00
 info@amrani.nl
Kantoorfilosofie

Amrani Advocaten levert maatwerk in juridisch advies en juridische bijstand, door gekwalificeerde en ervaren advocaten.

Ons doel is het zoeken naar een minnelijke oplossing voor uw juridische problemen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn dan leggen wij de de geschillen voor aan de bevoegde rechterlijke instanties.

Gratis juridisch inloopspreekuur

Iedere Donderdag van 16:00 - 18:00

Mr. M. Amrani
&
Mr. C.J. Gebuijs

Graag vooraf aanmelden via
info@amrani.nl
of via WhatsApp op
06 496 291 55

Hoogoord 140 B
1102CH Amsterdam

Rechtsgebieden


Ons kantoor specialiseert zich in een aantal verschillende rechtsgebieden. Mocht u een juridische kwestie hebben waarbij denken u niet optimaal bij te kunnen staan, dan zullen wij altijd proberen u door te verwijzen naar een kantoor met de juiste specialisatie.


Het accent van ons werk ligt voornamelijk op de volgende rechtsgebieden:
- Personen -en familierecht
- Strafrecht
- Arbeidsrecht
- Sociaal zekerheidsrecht


U kunt ons raadplegen over de volgende onderwerpen:
Arbeidsrecht
- collectieve arbeidsvoorwaarden
- arbeidsovereenkomsten
- ontbinding arbeidsovereenkomsten
- afvloeiingsregelingen
- begeleiding afdeling personeelszaken
- collectief ontslag
- ontslag- en loonvorderingsprocedures

Personen- en familierecht
- echtscheidingen
- samenlevingscontracten
- alimentatie
- omgangsregelingen
- naamswijzigingen

Strafrecht
- advisering bij aanraking met politie en justitie
- advies/bijstand in geval van vervolging wegens het plegen van een misdrijf
- advisering/bijstand van slachtoffers van een misdrijf
- bijstand bij de rechter en daarbuiten

Incasso’s
Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Indien de vorderingen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de onderneming van de leverancier in gevaar brengen. Als betalingsherinneringen en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan de leverancier de vordering ter incasso uit handen geven aan één van onze advocaten.

Sociaal zekerheidsrecht
Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen terzake van onder andere ziekte/arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziekenfondsvoorzieningen, kinderbijslag, nabestaanden en bijstand.