020-691-8877
Momenteel Gesloten
Geopend tussen 9:00 - 17:00
 info@amrani.nl
Kantoorfilosofie

Amrani Advocaten levert maatwerk in juridisch advies en juridische bijstand, door gekwalificeerde en ervaren advocaten.

Ons doel is het zoeken naar een minnelijke oplossing voor uw juridische problemen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn dan leggen wij de de geschillen voor aan de bevoegde rechterlijke instanties.

Gratis juridisch inloopspreekuur

Iedere Donderdag van 16:00 - 18:00

Mr. M. Amrani
&
Mr. C.J. Gebuijs

Graag vooraf aanmelden via
info@amrani.nl
of via WhatsApp op
06 496 291 55

Hoogoord 140 B
1102CH Amsterdam

Tarieven

 

Wij bieden rechtsbijstand op basis van;

- een uurtarief varierend van € 150,00 tot € 350,00

- vaste prijsafspraken

- en op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

 

Rechtsbijstand

Indien u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand zal daartoe voor u een verzoek worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd zal de Raad voor Rechtsbijstand de door u verschuldigde eigen bijdrage vaststellen op grond van uw draagkracht. U dient een eventuele eigen bijdrage vóór dat de zaak in behandeling wordt genomen te voldoen. Naast de eigen bijdrage dient u rekening te houden met eventuele extra kosten zoals griffiegeld en kosten voor uittreksels etc.

Wij zijn altijd bereid voor de zaak in behandeling genomen wordt een passend betalingsplan op te stellen.

Als u strafrechtelijk wordt vervolgd, kunt u meestal ook een advocaat toegevoegd krijgen. In dat geval gelden dezelfde inkomensgrenzen, maar andere eigen bijdragen. Indien u gedetineerd bent hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Verdere informatie over het systeem van gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.